Działania informacyjno-konsultacyjne
Projekt budowy Drogowej Trasy ¦rednicowej
na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
Aktualno¶ci > Konferencja prasowa

W dniu 16 wrze¶nia 2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie DT¦ S.A. odbyła się konferencja prasowa rozpoczynaj±ca działania informacyjno - konsultacyjne dotycz±ce projektu budowy DT¦ na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2).
Poniżej prezentujemy informacje na temat konferencji.

Konsultacje rozpoczęte

  Rozpoczęła się kampania informacyjno-konsultacyjna zwi±zana z przebiegiem DT¦ w Zabrzu i Gliwicach. Jej celem jest m.in. umożliwienie jak najszerszej grupie mieszkańców zapoznanie się z wariantami przebiegu trasy w obydwu miastach i zebranie opinii na temat proponowanych rozwi±zań. Jako pierwsi z czterema wariantami DT¦ opracowanymi przez projektantów oraz założeniami kampanii zapoznali się przedstawiciele ¶l±skich mediów.
Konferencja prasowa_01  
  Podczas konferencji prasowej Prezes DT¦ SA Ireneusz Maszczyk mówił licznie zgromadzonym dziennikarzom o wymogach prawnych zwi±zanych z procesem przygotowania inwestycji, tłumaczył zasady i istotę konsultacji oraz przedstawił harmonogram działań w ramach kampanii.
Konferencja prasowa_02  
  Prezes Maszczyk podkre¶lał, że wszystkie opinie mieszkańców zostan± uwzględnione w raporcie, który zostanie złożony wraz z wnioskiem o decyzję ¶rodowiskow± do Regionalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska.
Konferencja prasowa_03
Prezes DT¦ S.A. Ireneusz Maszczyk
oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa ¦l±skiego Ewa Mucha