Działania informacyjno-konsultacyjne
Projekt budowy Drogowej Trasy ¦rednicowej
na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
Aktualno¶ci > Materiały informacyjne

W ramach działań informacyjno - konsultacyjnych zostały opracowane i opublikowane następuj±ce materiały informacyjne:
  • plakat dotycz±cy prowadzonych działań informacyjno-konsultacyjnych
  • ulotka dotycz±ca prowadzonych działań informacyjno-konsultacyjnych oraz projektu DT¦
       
Plakat                         Ulotka