Działania informacyjno-konsultacyjne
Projekt budowy Drogowej Trasy Średnicowej
na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
Aktualności > Opinie społeczne

Tutaj prezentujemy opinie, wnioski i uwagi dotyczące projektu budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2), otrzymane od Państwa za pomocą elektronicznego formularza „Ankieta".
 
Uwaga:
  1. Udokumentowane zostały opinie złożone do 16.10.2009 r., opatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem Nadawcy.
  2. Przesyłając opinie, wnioski i uwagi do projektu za pomocą Ankiety wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2), prowadzonymi na zlecenie DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ S.A., ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice. Dane te podaliście Państwo dobrowolnie, macie Państwo prawo do wglądu i ich poprawiania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
  3. Wszystkie informacje podane przez Państwa przy użyciu elektronicznego formularza z Ankietą zostały przekazane do DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ S.A., ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice
  4. Państwa opinie zgłoszone przy użyciu elektronicznego formularza z Ankietą, udostępnione są na stronie internetowej www.ikonsultacje-dts.pl, w dziale Aktualności > Opinie społeczne > Opinie nadesłane drogą elektroniczną.
    Na stronie internetowej jest podany Nadawca, miasto i treść wypowiedzi (bez nazwy i numeru ulicy oraz lokalu). Publikacja Państwa opinii jest istotną częścią działań informacyjno - konsultacyjnych i służy wymianie informacji i argumentacji.
    W przypadku, kiedy Nadawca przesłał więcej niż jedną opinię, wyświetlana jest ostatnio dodana opinia. Jako aktualne (dane osobowe oraz odpowiedzi na pytania 1-5) traktowane są dane z ostatnio dodanej opinii. Treść opinii starszych jest dołączona, jako archiwalna do opinii aktualnej.


Opinie otrzymane drogą elektroniczną