Działania informacyjno-konsultacyjne
Projekt budowy Drogowej Trasy Średnicowej
na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
Aktualności > Relacja ze spotkań

Poniżej prezentujemy relację ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbyły sie w ramach działań informacyjno-konsultacyjnych.

Relacja ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych w sprawie przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach i w Zabrzu w dniach 5-12 października 2009r.
 
W dniu 5.10.09 w Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które zainaugurowało serię zaplanowanych konsultacji w sprawie DTŚ. Wzięli w nim udział przedstawiciele gliwickich organizacji społecznych, takich jak: Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach, Stowarzyszenie „Nasz Trynek", Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic WDG, Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, Europejskiej Unii Kobiet Oddział Gliwice oraz Stowarzyszenia Gliwiczanie dla Gliwic. Uczestnicy mieli okazję zadać projektantom Drogowej Trasy Średnicowej pytania na temat dokumentacji udostępnionej przez inwestora oraz wyrazić swoją opinię na temat proponowanych wariantów przebiegu DTŚ.

W pierwszej części, która była stałym elementem kolejnych spotkań konsultacyjnych, zaprezentowano ideę konsultacji społecznych oraz zasady obowiązujące w trakcie konsultacji. Przedstawiciel DTŚ S.A. Arkadiusz Dunaszewski wprowadził wszystkich zgromadzonych w historię Drogowej Trasy Średnicowej oraz wyjaśnił prawne uwarunkowania budowy tej trasy. Jan Gregorowicz, reprezentujący firmę INKOM S.C., projektującą DTŚ, przedstawił szczegółowo proponowane warianty przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej, a także zaprezentował wyniki analiz, uzasadniające zaproponowane warianty oraz symulacje ruchu samochodowego do roku 2025 w odniesieniu do wszystkich czterech wariantów.

W drugiej części spotkania odbyła się debata na temat zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych w ramach DTŚ. Pojawiły się pytania dotyczące przebiegu poszczególnych wariantów, funkcji i założeń Drogowej Trasy Średnicowej oraz uwzględnienia rozwoju inwestycji logistycznych na terenie Gliwic. DTŚ jest rozwiązaniem komunikacyjnym nie tylko dla mieszkańców Gliwic, ale przede wszystkim dla całej aglomeracji katowickiej - przekonywał Arkadiusz Dunaszewski (zastępca dyrektora ds. przygotowania inwestycji DTS S.A.).

 Fot. 1-3 Spotkanie w dniu 5.10.2009r.

W drugim dniu (6.10.09) gliwickich konsultacji społecznych w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rad gliwickich osiedli, radni Rady Miasta Gliwice oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Przebiegło ono pod znakiem merytorycznej dyskusji nad konsekwencjami zaproponowanych wariantów przebiegu DTŚ oraz zaowocowało deklaracjami poparcia dla budowy Drogowej Trasy Średnicowej ze strony zaproszonych przedstawicieli rad osiedli oraz radnych. W części panelowej spotkania uczestnicy zadawali ekspertom pytania dotyczące sposobów klasyfikacji ruchu w Gliwicach w perspektywie następnych kilku lat, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa DTŚ w ramach zaproponowanych rozwiązań oraz oddziaływania poszczególnych wariantów na stan budynków w centrum miasta.
Podczas spotkania pisemne poparcie dla budowy DTŚ wyrazili przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, rad osiedli Sikornik, Wójtowa Wieś oraz Żwirki i Wigury. Przedstawiciele rad osiedli Ligota Zabrska, Kopernik, Ostropa, Trynek oraz Sośnica, które nie podjęły pisemnych uchwał na temat proponowanych wariantów, deklarowali poparcie dla DTŚ w wariancie pierwszym we własnym imieniu. Rozwiązania zaproponowane w wariancie pierwszym pozytywnie zaopiniowali także przedstawiciele Rady Miasta Gliwice. Krytycznie na temat wariantu pierwszego wypowiedzieli się natomiast przedstawiciele Rady Osiedla Śródmieście, wyrażając warunkową zgodę na drugi wariant.

 Fot. 4 Spotkanie w dniu 6.10.2009r.

Trzecie z cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych w sprawie budowy DTŚ odbyło się 7.10.09. Wzięli w nim udział przedstawiciele takich podmiotów gospodarczych oraz naukowych jak: Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Technoport, Śląskie Centrum Logistyki S.A., Agencja Rozwoju Lokalnego, Vattenfall Distribution Poland S.A., Centrum Onkologii w Gliwicach, Politechnika Śląska, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oraz Fundacja Przestrzenie Dialogu.

Pytania dotyczyły m.in. harmonogramu prac, zagrożeń związanych z opóźnieniem budowy, finansowanie inwestycji. Reprezentanci świata biznesu i nauki w większości opowiadali się za jak najszybszą budową Drogowej Trasy Średnicowej w wariancie 1, która ich zdaniem zapewni gospodarczy i ekonomiczny rozwój miasta. Przedstawiciel Centrum Onkologii zwrócił uwagę na dodatkową funkcję DTŚ - jego zdaniem oprócz korzyści dla mieszkańców, którzy w Centrum Onkologii znajdują miejsce pracy, przyniesie ona także ułatwienia tysiącom pacjentów, przyjeżdżających codziennie do Gliwic.

Przedstawicielka Fundacji Przestrzenie Dialogu podkreśliła wagę konsultacji społecznych na temat przebiegu DTŚ i apelowała by wybrany wariant służył nie tylko biznesowi, ale także środowisku naturalnemu oraz mieszkańcom. Jedna z uczestniczek wyraziła wątpliwości, że DTŚ podzieli miasto i pogłębi przepaść społeczną pomiędzy mieszkańcami uboższych i zamożniejszych dzielnic Gliwic oraz spowoduje wyludnianie się przestrzeni miejskiej.

Fot. 5-7 Spotkanie w dniu 7.10.2009r.

Ostanie spotkanie konsultacyjne zorganizowane z inicjatywy DTŚ S.A. przewidziane dla gliwiczan odbyło się 8.10.09 w Urzędzie Miasta w Gliwicach. Tym razem do dyskusji na temat proponowanych wariantów przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej zaproszono mieszkańców Gliwic. Pytania dotyczyły m.in. genezy warunków statutowych DTŚ. Pojawiały się także wątpliwości dotyczące zjazdów z DTŚ dla poszczególnych wariantów, kwestii dotyczących długości tunelu, w którym w jednym z wariantów miałaby biec Drogowa Trasa Średnicowa oraz zagospodarowania terenu wokół tunelu i wyposażeniu w kładki oraz przejścia dla pieszych. Mieszkańców interesowały także przepływy ruchu czyli szacunkowa liczba samochodów, która będzie korzystać z DTŚ w centrum miasta i czy takie obciążenie nie spowoduje, że centrum miasta stanie się strefą, w której mieszkańcy nie będą mogli funkcjonować. Pytano również o kwestie wyburzeń przewidywanych w poszczególnych rozwiązaniach.

W wypowiedziach gliwiczan, dotyczących proponowanych wariantów przebiegu DTŚ pojawiały się opinie, że DTŚ może mieć korzystny wpływ na rozwój przyległych terenów, a porównywanie DTŚ z autostradą lub obwodnicą miasta jest bezzasadne. Dyskutanci przekonywali, że budowa DTŚ zagwarantuje nie tylko mieszkańcom Gliwic i całej konurbacji katowickiej wjazd do Gliwic, ale także sprawny i szybki wyjazd. Przeciwnicy budowy DTŚ w wariancie uwzględniającym przeprowadzenie trasy przez centrum miasta dzielili się z innymi uczestnikami wątpliwościami czy zasadne jest prowadzenie ruchu przez centrum, a nie wyprowadzanie go poza obszar miasta. W wielu wypowiedziach pojawiała się jednak opinia, że taka droga jak DTŚ jest potrzebna Gliwicom, a kwestią do oceny pozostaje wybór wariantu.

Podsumowując trwające blisko 5 godzin spotkanie przedstawiciel inwestora DTŚ S.A. Arkadiusz Dunaszewski podziękował zebranym. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, a w szczególności tym z Państwa, którzy najdłużej wytrwali. Świadczy to bowiem o tym, że są głęboko zaangażowani w problemy miasta, a to budzi wielki szacunek. Te konsultacje dają nam możliwość wymiany poglądów nawet, jeśli nie będziemy w stanie się nawzajem przekonać. Nie jest prosto być w mniejszości dlatego szanuję opinie wszystkich Państwa - powiedział na zakończenie Dunaszewski.

Fot. 8-10 Spotkanie w dniu 8.10.2009r.

Dwa ostatnie spotkania odbyły się w Zabrzu. 9.10.09 na debatę zaproszono przedstawicieli zabrzańskich organizacji społecznych, oraz rady dzielnic a 12.10.09 na spotkaniu pojawili się mieszkańcy Zabrza.

Stała część konsultacji czyli prezentacja proponowanych wariantów przebiegu DTŚ przedstawiona przez przedstawicieli inwestora i projektanta skoncentrowana była na odcinku zabrzańskim. W drugiej części eksperci tradycyjnie odpowiadali na pytania i wątpliwości zebranych oraz słuchali opinii o planowanych rozwiązaniach DTŚ. Przedstawicieli DTŚ i firmy INKOM w wyjaśnieniach dotyczących finansowania inwestycji wspierał gospodarz spotkania - wiceprezydent Zabrza Adam Kurbiel.

Pytano m.in. o możliwe terminy wykonania poszczególnych wariantów oraz o konsekwencje opóźnień, jakie mogą wystąpić podczas postępowania przygotowawczego. Pojawiła się także wątpliwość co się stanie z DTŚ w Zabrzu, gdy protestujący mieszkańcy Gliwic zablokują budowę. W dyskusji pojawił się postulat by rozpatrzyć możliwość opracowania nowego wariantu, biegnącego śladem 1B, ale z węzłem z ul. Roosevelta.

Mieszkańcy Osiedla Józefa wyraźnie opowiedzieli się za wariantem 1B, z założeniem zaprojektowania węzła. Przedstawiciel Rady Osiedla Centrum Południe oraz Ogródków Działkowych Mostostal wyraził opinię, że dla zachowania cennych dla działkowiczów terenów optymalnym rozwiązaniem będzie wariant 1A.

 Fot. 11 Spotkanie w dniu 9.10.2009r. Fot. 12-13 Spotkanie w dniu 12.10.2009r.

Uwaga: Pełna dokumentacja ww. spotkań informacyjno-konsultacyjnych udostępniona została w dziale Dokumentacja > Podsumowanie działań