Działania informacyjno-konsultacyjne
Projekt budowy Drogowej Trasy Średnicowej
na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
Dokumentacja > Dokumentacja inwestorska

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokumentacją inwestorską, którą na zlecenie DTŚ S.A. opracowało i udostępniło Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Inkom" S.C.

W lutym 2009 r. PPU "Inkom" S.C. zakończyło I etap prac nad Uproszczonym Studium przebiegu DTŚ od węzła De Gaulle'a do drogi krajowej DK 88.

Udostępniona dokumentacja inwestorska: „Materiały dla przeprowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej wariantowego przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek Zabrze (Z3 -Z4) - Gliwice (G1-G2)", stanowi podsumowanie pierwszego etapu prac nad wariantowym przebiegiem DTŚ na obszarze miast: Gliwice i Zabrze zawartego w opracowaniu nr K - 08 041 (A) + (B) z lutego 2009 roku.

Udostępniona dokumentacja inwestorska:

Dokumentacja inwestorska może być skonsultowana i pobrana z tej strony. Żeby ułatwić zapis, dokumentacja została podzielona na parę części. Żeby ją obejrzeć, trzeba kliknąć na pozycje poniżej.
Jeżeli nie posiadacie Państwo programu do przeglądania plików PDF, możecie go Państwo pobrać za darmo ze strony producenta

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

Cześć opisowa

I. Opis z częścią tabelaryczno-graficzną
K-09_032_OPIS.pdf
Opracowanie zawiera następujące rozdziały:
1. Geneza powstania DTŚ
2. Rola i funkcja DTŚ w aglomeracji
3. Warianty DTŚ
4. Analiza porównawcza wariantów
5. Wielokryterialna ocena wariantów
6. Wnioski

II. Wyjaśnienie niektórych zwrotów i skrótów użytych w tekście
Slowniczek.pdf

III. Wstępne zestawienie wyburzeń

 • Wstępne zestawienie wyburzeń zabudowy mieszkalnej dla wariantowego przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej odcinek Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
  Wstepne_zestawienie_wyburzen_zabudowy_mieszkalnej.pdf

 • Plan z oznaczonym wstępnie obiektami niemieszkalnymi i mieszkalnymi do wyburzenia dla wariantowego przebiegu drogowej trasy średnicowej odcinek Zabrze (Z3-Z4) -Gliwice (G1-G2)
  Wyburzenia_W1-W4.pdf


Część rysunkowa

I. Ilustracje do części opisowej

 • Gęstość zaludnienia w gminach na terenie woj. śląskiego
  Rys_1.pdf

 • Liczba ludności w gminach na terenie woj. śląskiego
  Rys_2.pdf

 • Liczba ludności w gminach należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku Metropolitalnego „SILESIA"
  Rys_3.pdf

 • Liczba ludności na terenie Gliwic i Zabrza
  Rys_27.pdf

II. Orientacja dla wszystkich wariantów

III. Projektowane warianty DTŚ na tle zdjęć lotniczych

 IV. Plany sytuacyjne wszystkich wariantów. Skala rysunków 1 : 2000

 • Wariant 1a i 1b. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 0+000 do km 6+000
  Rys_10.pdf

 • Wariant 1a. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 6+000 do km 11+100,00
  Rys_11.pdf

 • Wariant 1b. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 6+000 do km 11+075,00
  Rys_12.pdf

 • Wariant 2. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 0+000 do km 5+500
  Rys_13.pdf

 • Wariant 2. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 5+500 do km 11+105,70
  Rys_14.pdf

 • Wariant 3. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 0+000 do km3+500
  Rys_15.pdf

 • Wariant 3. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 3+500 do km 10+717,70
  Rys_16.pdf

 • Wariant 4. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 0+000 do km3+500
  Rys_17.pdf

 • Wariant 4. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 3+500 do km 9+500
  Rys_18.pdf

 • Wariant 4. Plansza sytuacyjna. Odcinek od km 9+500 do km 15+170,30
  Rys_19.pdf 

V. Profile podłużne dla wszystkich wariantów, Skala rysunków 1 : 200/2000

VI. Przekroje typowe i charakterystyczne