Działania informacyjno-konsultacyjne
Projekt budowy Drogowej Trasy ¦rednicowej
na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
Konsultacje > Organizator

Działania informacyjno - konsultacyjne zostały zorganizowane z inicjatywy Drogowej Trasy ¦rednicowej S.A., działaj±cej w imieniu i na rachunek Województwa ¦l±skiego.
 
Interaktywne konsultacje społeczne przeprowadzone zostały przez firmę PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka (Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych - www.ikonsultacje.pl).